• Haber metni Türkçe dil ve anlatım kurallarına uygun olarak yazılmalıdır.
  • Cümleler açık ve anlaşılır olmalıdır.
  • Çalışma eğer proje niteliğinde ise çalışmanın amacını, kullanılan yöntem ve tekniği, katılımcıları ve iş birliği yapılan kurum/kuruluşu, çalışma basamaklarını, çalışmadan sağlanan faydaları açıklayan ifadelere yer verilmelidir.
  • Olumsuz örnek oluşturabilecek içerik bulunmamalıdır.
  • Herhangi bir ürün veya firmanın reklamını içeren cümleler olmamalıdır.

  • Çalışma haberinde çalışma ile ilgili en az 1 fotoğraf/1 görsel bulunması gerekmektedir. 
  • Görseller çalışmayı destekleyici ve açıklayıcı nitelikte olmalıdır.
  • Görseller anlaşılır ve net olmalıdır.
  • Görseller telif gerektiren ve herhangi bir ürün veya firmanın reklamını içerecek nitelikte olmamalıdır.
  • Görseller yüksek çözünürlükte olmalıdır. 

E-Posta Gönder