"Eğitimde İyi Örnekler" Web Sitesi Erişime Açıldı

Anadolu, Fen ve Sosyal Bilimler Liselerinin 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılından itibaren, kurumsal web sitesinde paylaştıkları başarı hikâyelerine, iyi uygulamalara, özgün çalışmalara, sosyal faaliyetlere, çevre ve insan duyarlılığına dair haberler ortak bir ekosistemde paylaşılmak amacıyla hazırlanan "Eğitimde İyi Örnekler" web sitesinde yayınlanacaktır.

Okul yöneticilerimizin "Eğitimde İyi Örnekler" web sitesi üzerinden gönderecekleri okulların kurumsal web sitelerindeki haberlere ait linkler Genel Müdürlük bünyesinde oluşturulan inceleme komisyonu tarafından kriterlere göre değerlendirilerek uygun görülen haberler yayına alınacaktır.

Okullar, web sitesinde haber paylaşmak için https://ogmiyiornekler.meb.gov.tr adresinden giriş yapıp “Haber Paylaş” sekmesinden haber metin kriterleri ve haber görsel kriterlerine uygun olacak şekilde özgün, örnek teşkil eden ve farkındalık oluşturabilecek çalışmalarına ait haberini okullarının kurumsal web sitesinde ayrıntılarıyla birlikte paylaşıp haber linkini göndereceklerdir. Haber paylaşımında dikkat edilecek kriterler;

Haber Metni Kriterleri

  • Haber metni Türkçe dil ve anlatım kurallarına uygun olarak yazılmalıdır.
  • Cümleler açık ve anlaşılır olmalıdır.
  • Çalışma eğer proje niteliğinde ise çalışmanın amacını, kullanılan yöntem ve tekniği, katılımcıları ve iş birliği yapılan kurum/kuruluşu, çalışma basamaklarını, çalışmadan sağlanan faydaları açıklayan ifadelere yer verilmelidir.
  • Olumsuz örnek oluşturabilecek içerik bulunmamalıdır.
  • Herhangi bir ürün veya firmanın reklamını içeren cümleler olmamalıdır.

Haber Görsel Kriterleri

  • Çalışma haberinde çalışma ile ilgili en az 1 fotoğraf/1 görsel bulunması gerekmektedir.
  • Görseller çalışmayı destekleyici ve açıklayıcı nitelikte olmalıdır.
  • Görseller anlaşılır ve net olmalıdır.
  • Görseller telif gerektiren ve herhangi bir ürün veya firmanın reklamını içerecek nitelikte olmamalıdır.
  • Görseller yüksek çözünürlükte olmalıdır.

Web sitesinde yer alan haberler "Akademik Başarılar, Bilim ve Teknoloji, Kariyer ve Rehberlik, Kulüp Faaliyetleri, Kültürel ve Sosyal Faaliyetler, Okul ve Çevre İlişkisi, Okul Yöneticileri, Öğretmenler, Patent, Faydalı Model, Marka ve Tasarım, Sanatsal Faaliyetler, Sportif Faaliyetler, Toplum Hizmeti Çalışmaları, Yayınlar, Zümre Çalışmaları" kategorileri altında paylaşılacaktır.